ROZEHNALOVÁ, Jana. Donald Lopez, Příběh buddhismu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2004, vol. 12, No 1, p. 158-160. ISSN 1210-3640.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Donald Lopez, Příběh buddhismu
Name (in English) Donald Lopez, Příběh buddhismu
Authors ROZEHNALOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Religio : revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2004, 1210-3640.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/04:00039657
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) recenze; buddhismus; dějiny a nauka
Keywords in English review; Buddhism; history; teachings
Changed by Changed by: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D., učo 22632. Changed: 25/3/2010 20:01.
Abstract
Recenzovaná kniha patří k významným odborným publikacím, které se snaží představit buddhismus jak z hlediska nauky, tak i praxe. Odborná recenze představuje knihu v českém prostředí a upozorňuje na její přednosti i slabiny.
Abstract (in English)
Reviewed book by D. Lopez belongs to important publications which intend to present the teachings and practice of Buddhism. The review presents the book particularly in Czech context and points out its strong and week sides.
PrintDisplayed: 29/11/2021 03:50