RADOVÁ, Irena. Mythology in the scholia to Apollonius Rhodius. In The 8th International Conference on Greek Research. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mythology in the scholia to Apollonius Rhodius
Name in Czech Mytologie ve scholiích k Apollóniu Rhodskému
Authors RADOVÁ, Irena.
Edition The 8th International Conference on Greek Research, 2009.
Other information
Original language English
Type of outcome Requested lectures
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) racionalismus; allegorismus; scholia k Apollóniovi Rhodskému
Keywords in English rationalism; allegorism; scholia to Apollonius Rhodius
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., učo 9402. Changed: 26/3/2010 08:34.
Abstract
Scholia to works dealing with mythology contain interesting information on various versions of the myth and their tradition; apart from that, they show the ways of how ancient critics viewed particular myths. On scholia to the epic work by Apollonius of Rhodes, whose epic is the only preserved representative from the Hellenic period, it was shown what paradigms of thoughts we can find in the approach towards the ancient myth. Consequently, they were subject to comparison with traditional ancient interpretation methods of myth.
Abstract (in Czech)
Scholia k dílům pojednávajícím o mytologii nám přinášejí zajímavé informace o různých verzích mýtu, o jejich tradici a také ukazují způsoby, jak o příslušných mýtech antičtí kritici přemýšleli. Na scholiích k epickému dílu Apollónia Rhodského, jehož epos je jediným dochovaným zástupcem z helénistického období, bzlo ukázáno, jaká nalézáme myšlenková paradigmata v přístupu k antickému mýtu. Tato byla pak následně podrobena srovnání s běžnými antickými interpretačními metodami mýtu.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 25/1/2021 21:58