DROZD, David. Oresteia... Dvakrát! Naruby? (Oresteia... Twice? Inside Out?). Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, vol. 11, jaro 2008, p. 63-84, 21 pp. ISSN 1214-0406.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Oresteia... Dvakrát! Naruby?
Name in Czech Oresteia... Dvakrát! Naruby?
Name (in English) Oresteia... Twice? Inside Out?
Authors DROZD, David (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2008, 1214-0406.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00039707
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Oresteia; antické drama; režie; dramaturgie; interpretace; Hynšt
Keywords in English Oresteia; ancient drama; directing; dramaturgy; interpretation; Hynšt
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MgA. David Drozd, Ph.D., učo 16452. Changed: 27/3/2010 21:12.
Abstract
Rekonstrukce a analýza dvou inscenací Miloše Hynšta, který v letech 1963 a 1981 ve zcela odlišných podmínkách inscenoval Aischylovu Oresteiu.
Abstract (in English)
Reconstuction and analysis of two productions of director Miloš Hynšt, which in years 1963 and 1981 in completely different conditions staged Aischlos: Oresteia
PrintDisplayed: 22/5/2022 10:39