NOVOTNÝ, Petr. Profesní vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113-141, 29 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Profesní vzdělávání dospělých
Název anglicky Vocational education and training of adults
Autoři NOVOTNÝ, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice, od s. 113-141, 29 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00030161
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-4779-2
Klíčová slova česky učení;vzdělávání;práce;profesní;Česká republika
Klíčová slova anglicky learning;education;work;vocational;Czech republic
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., učo 36179. Změněno: 28. 3. 2010 08:40.
Anotace
Tato kapitola se vyrovnává s problematikou učení se a vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu. K naplnění těchto cílů je v této kapitole nejprve definováno a dílčím způsobem rozpracováno pole zájmu z pohledu hlavních oborů, které se profesním vzděláváním dospělých zabývají (andragogika / vzdělávání dospělých, teorie rozvoje lidských zdrojů a ekonomika). Poté jsou rekapitulovány vybrané zásadní vnější okolnosti stavu profesního vzdělávání dospělých, kterými jsou současné ekonomické a sociální trendy a realita trhu práce. Empirická data jsou využívána podle potřeby v celé kapitole, nicméně koncentrována jsou především v částech věnovaných systému profesního vzdělávání dospělých na národní a podnikové úrovni a individuálnímu úhlu pohledu na totéž téma. Analýza dat se soustředí především na otázky kdo a na základě jaké potřeby se profesního vzdělávání dospělých účastní a jaké jsou skutečné efekty participace na profesním vzdělávání dospělých pro jedince, organizaci a společnost. K odpovědím na tyto otázky jsou směřovány také závěry.
Anotace anglicky
Tato kapitola se vyrovnává s problematikou učení se a vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu. K naplnění těchto cílů je v této kapitole nejprve definováno a dílčím způsobem rozpracováno pole zájmu z pohledu hlavních oborů, které se profesním vzděláváním dospělých zabývají (andragogika / vzdělávání dospělých, teorie rozvoje lidských zdrojů a ekonomika). Poté jsou rekapitulovány vybrané zásadní vnější okolnosti stavu profesního vzdělávání dospělých, kterými jsou současné ekonomické a sociální trendy a realita trhu práce. Empirická data jsou využívána podle potřeby v celé kapitole, nicméně koncentrována jsou především v částech věnovaných systému profesního vzdělávání dospělých na národní a podnikové úrovni a individuálnímu úhlu pohledu na totéž téma. Analýza dat se soustředí především na otázky kdo a na základě jaké potřeby se profesního vzdělávání dospělých účastní a jaké jsou skutečné efekty participace na profesním vzdělávání dospělých pro jedince, organizaci a společnost. K odpovědím na tyto otázky jsou směřovány také závěry.
Návaznosti
1J017/04-DP2, projekt VaVNázev: Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Moderní společnost a její proměny (Národní program výzkumu a vývoje)
VytisknoutZobrazeno: 31. 5. 2020 19:59