NOVOTNÝ, Petr. Profesní vzdělávání dospělých (Vocational education and training of adults). In RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 113-141, 29 pp. ISBN 978-80-210-4779-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesní vzdělávání dospělých
Name (in English) Vocational education and training of adults
Authors NOVOTNÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice, p. 113-141, 29 pp. 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00030161
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-4779-2
Keywords (in Czech) učení;vzdělávání;práce;profesní;Česká republika
Keywords in English learning;education;work;vocational;Czech republic
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., učo 36179. Changed: 28/3/2010 08:40.
Abstract
Tato kapitola se vyrovnává s problematikou učení se a vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu. K naplnění těchto cílů je v této kapitole nejprve definováno a dílčím způsobem rozpracováno pole zájmu z pohledu hlavních oborů, které se profesním vzděláváním dospělých zabývají (andragogika / vzdělávání dospělých, teorie rozvoje lidských zdrojů a ekonomika). Poté jsou rekapitulovány vybrané zásadní vnější okolnosti stavu profesního vzdělávání dospělých, kterými jsou současné ekonomické a sociální trendy a realita trhu práce. Empirická data jsou využívána podle potřeby v celé kapitole, nicméně koncentrována jsou především v částech věnovaných systému profesního vzdělávání dospělých na národní a podnikové úrovni a individuálnímu úhlu pohledu na totéž téma. Analýza dat se soustředí především na otázky kdo a na základě jaké potřeby se profesního vzdělávání dospělých účastní a jaké jsou skutečné efekty participace na profesním vzdělávání dospělých pro jedince, organizaci a společnost. K odpovědím na tyto otázky jsou směřovány také závěry.
Abstract (in English)
Tato kapitola se vyrovnává s problematikou učení se a vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu. K naplnění těchto cílů je v této kapitole nejprve definováno a dílčím způsobem rozpracováno pole zájmu z pohledu hlavních oborů, které se profesním vzděláváním dospělých zabývají (andragogika / vzdělávání dospělých, teorie rozvoje lidských zdrojů a ekonomika). Poté jsou rekapitulovány vybrané zásadní vnější okolnosti stavu profesního vzdělávání dospělých, kterými jsou současné ekonomické a sociální trendy a realita trhu práce. Empirická data jsou využívána podle potřeby v celé kapitole, nicméně koncentrována jsou především v částech věnovaných systému profesního vzdělávání dospělých na národní a podnikové úrovni a individuálnímu úhlu pohledu na totéž téma. Analýza dat se soustředí především na otázky kdo a na základě jaké potřeby se profesního vzdělávání dospělých účastní a jaké jsou skutečné efekty participace na profesním vzdělávání dospělých pro jedince, organizaci a společnost. K odpovědím na tyto otázky jsou směřovány také závěry.
Links
1J017/04-DP2, research and development projectName: Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
Investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR, Modern society and its transformation (National programme of research)
PrintDisplayed: 31/5/2020 05:42