KUDRLE, Vít, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ, Martina VOLFOVÁ, Ondřej ŠTEC and Jan JANČA. Plasma diagnostics using electron paramagnetic resonance. Journal of Physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2010, vol. 43, No 12, p. 124020-124020, 13 pp. ISSN 0022-3727.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Plasma diagnostics using electron paramagnetic resonance
Name in Czech Diagnostika plazmatu pomocí elektronové paramagnetické rezonance
Authors KUDRLE, Vít (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr VAŠINA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Antonín TÁLSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martina VOLFOVÁ (203 Czech Republic), Ondřej ŠTEC (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan JANČA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Journal of Physics D: Applied physics, Bristol, England, IOP Publishing Ltd. 2010, 0022-3727.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.109
RIV identification code RIV/00216224:14310/10:00043615
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000275435200021
Keywords in English flowing afterglow; plasma diagnostics; electron paramagnetic resonance; nitrogen dissociation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560. Changed: 29. 4. 2013 16:24.
Abstract
This overview article presents theoretical background together with several cases studies of practical use of electron paramagnetic resonance for plasma diagnostics.
Abstract (in Czech)
Tento přehledový článek uvádí jak teoretický základ EPR metody tak i několik případových studií praktického využití této techniky pro diagnostiku plazmatu.
Links
GA202/08/1106, research and development projectName: Studium nerovnovážné kinetiky plazmochemických reakcí v atmosférických plynech za sníženého tlaku s ohledem na využití v analytické chemii
Investor: Czech Science Foundation, Study of nonequilibrium kinetics of plasmachemical reactions in atmospheric gases at reduced pressure for applications in analytical chemistry
MSM0021622411, plan (intention)Name: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Study and application of plasma chemical reactions in non-isothermic low temperature plasma and its interaction with solid surface
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:20