BALAŠTÍK, Miroslav and Radka DENEMARKOVÁ. Jako bych tu knihu psala s pistolí namířenou mezi oči (I wrote the book with a gun pointed between my eyes). 1. vyd. Brno: Host, 2009. 8 pp. č. 2. ISSN 1211-9938.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jako bych tu knihu psala s pistolí namířenou mezi oči
Name (in English) I wrote the book with a gun pointed between my eyes
Authors BALAŠTÍK, Miroslav (203 Czechia, guarantor) and Radka DENEMARKOVÁ (203 Czechia).
Edition 1. vyd. Brno, 8 pp. č. 2, 2009.
Publisher Host
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00030009
Organization unit Faculty of Arts
ISSN 1211-9938
Keywords (in Czech) současná česká próza; Petr Lébl; román
Keywords in English contemporary Czech prose; Petr lébl; novel
Changed by Changed by: Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D., učo 1600. Changed: 29/3/2010 17:08.
Abstract
Rozhovor s mladou českou spisovatelkou o vlastním psaní, současné české próze a Petru Léblovi.
Abstract (in English)
Interview with a young Czech writer on his own writing, contemporary Czech prose and Peter Lébl.
Links
GP405/07/P279, research and development projectName: Básnická generace 90. let 20. století
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 4/8/2020 05:36