HLINĚNÝ, Petr. Základy teorie grafů. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy teorie grafů
Authors HLINĚNÝ, Petr.
Edition Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2010, 1802-128X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) graf; souvislost; strom; sítě; diskrétní matematika
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 23/6/2011 13:37.
Abstract
Výukový text Základy teorie grafů (pdf verze) čtenáře seznámí jak s přehlednými základy klasické teorie grafů, tak i s hlavními grafovými pojmy užitečnými pro aplikace (především ty informatické) a závěrem rozvede některé zajímavé nové směry vývoje. Text je koncipován jako soběstačný celek, který od čtenáře nevyžaduje o mnoho více než běžné středoškolské matematické znalosti, k tomu znalost základních formalismů matematiky a chuť do studia. Tento text je využíván v předmětu FI: MA010 Graph Theory (on-line průvodce v IS MU v angličtině) vyučovaném v podzimním semestru.
PrintDisplayed: 20/6/2021 22:14