VOSTROVSKÁ, Ivana. Antropomorfní plastika kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova (okr. Prostějov) (LBK Anthropomorfic Sculpture from Brodek u Prostějova (Prostějov District)). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M). Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, 2007-2008, 12-13, p. 49-59. ISSN 1211-6327.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Antropomorfní plastika kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova (okr. Prostějov)
Name (in English) LBK Anthropomorfic Sculpture from Brodek u Prostějova (Prostějov District)
Authors VOSTROVSKÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M), Brno, Masarykova univerzita Brno, 2009, 1211-6327.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00039842
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) kultura s lineární keramikou; antropomorfní plastika; Brodek u Prostějova
Keywords in English LBK; Anthropomorfic Sculpture; Brodek u Prostějova
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ivana Vostrovská, Ph.D., učo 147160. Changed: 29. 10. 2011 10:19.
Abstract
Článek se věnuje nálezu antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova. Autorka se pokouší o srovnání tohoto nálezu s antroporfními plastikami kultury s lineární keramikou ve střední Evropě a předkládá úvod k významu plastik v duchovní kultuře neolitu.
Abstract (in English)
The article attends to the find of LBK anthropomorphic sculpture from Brodek u Prostějova. Author try to compare this find with other anthropomorphic sculptures in the Central Europe and submit the introduction to meaning of sculptures in neolithic spiritual culture.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vostrovska_2007-2008.pdf Licence Creative Commons  File version Vostrovská, I. 29. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/878513/Vostrovska_2007-2008.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/878513/Vostrovska_2007-2008.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/878513/Vostrovska_2007-2008.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/878513/Vostrovska_2007-2008.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 29. 10. 2011 10:19

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ivana Vostrovská, Ph.D., učo 147160
Attributes
 

Vostrovska_2007-2008.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/878513/Vostrovska_2007-2008.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/878513/Vostrovska_2007-2008.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
407,6 KB
Hash md5
328db983bd589128a5d19d80d1b0e156
Uploaded/Created
Sat 29. 10. 2011 10:19

Vostrovska_2007-2008.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/878513/Vostrovska_2007-2008.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/878513/Vostrovska_2007-2008.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
25,3 KB
Hash md5
afd51cedb09841c2c7a9ffd7edd9674e
Uploaded/Created
Sat 29. 10. 2011 10:20
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 16. 8. 2022 20:46