BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 389 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366. ISBN 978-80-210-5067-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu
Název anglicky Competition Policy and Mergers in European Context
Autoři BEJČEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 389 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366, 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/10:00043668
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5067-9
Klíčová slova česky soutěžní politika; soutěžní právo;ekonomická koncentrace;fúze;cílové konflikty;kontrola fúzí v ČR; komparace kontroly koncentrací v EU a v ČR; fúze v technologicky vyspělých odvětvích
Klíčová slova anglicky competition policy; competition law; economic concentration; mergers; conflict of goals;merger control in the Czech Republic;comparison of merger control in the EU and in the Czech Republic; mergers and high-tech industries
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 5. 2015 11:30.
Anotace
Rozbor cílových konfliktů v soutěžním právu a soutěžně politických preferencí při rozhodování o prioritách konkurenčních cílů; mimosoutěžní hlediska posuzování fúzí. Analýza motivací a forem spojení soutěžitelů. Rozbor pojmu získání kontroly nad jiným soutěžitelem. Zevrubná kritická analýza změny substantivního testu při posuzování spojení soutěžitelů a implikace použití tzv. více ekonomického přístupu v soutěžním právu. Rozbor přínosů fúzí a soutěžně politických přístupů k jejich hierarchii.Vliv vyspělých technologií na soutěžní politiku v oblasti fúzí. Podrobná analýza vývoje kontroly koncentrací v ČR, srovnání s vývojem v rámci EU. Aktuální právně relevantní výzvy hospodářské krize pro soutěžní politiku a soutěžní právo.
Anotace anglicky
Analysis of conflicting goals in competition law and of priorities of competition policy deciding on ranking of competing goals;out-of-competition points of view in merger assessment. Analysis of incentives and forms of mergers.The notion of gaining control over another competitor. Detailed analysis of the change of substantive test used in merger assessment and implications of so called "more economic approach" in competition law. Merger specific efficiences and the approach of competition policy to their hierarchy.The impact of new technologies on competition policy in the merger area. Thorough analysis of development of merger control in the Czech Republic and its comparison with the EU.Topical legally important challenges of the economic crisis to competition policy and antitrust.
Návaznosti
GA407/03/0425, projekt VaVNázev: Soutěžní politika a fúze v ČR a v evropském kontextu
Investor: Grantová agentura ČR, Soutěžní politika a fúze v ČR a v evropském kontextu
MSM0021622405, záměrNázev: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Soutezni_politika_a_fuze.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:30, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., učo 1757
  • osoba Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., učo 1757
  • osoba Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
Atributy
 

Soutezni_politika_a_fuze.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,6 MB
Hash md5
32f26243271a04e67a1d3e3b3558defb
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:30

Soutezni_politika_a_fuze.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
1 MB
Hash md5
246b43243d957d1819f2c0a1fda42608
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 3. 2023 16:22