BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu (Competition Policy and Mergers in European Context). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 389 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366. ISBN 978-80-210-5067-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu
Name (in English) Competition Policy and Mergers in European Context
Authors BEJČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 389 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366, 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/10:00043668
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5067-9
Keywords (in Czech) soutěžní politika; soutěžní právo;ekonomická koncentrace;fúze;cílové konflikty;kontrola fúzí v ČR; komparace kontroly koncentrací v EU a v ČR; fúze v technologicky vyspělých odvětvích
Keywords in English competition policy; competition law; economic concentration; mergers; conflict of goals;merger control in the Czech Republic;comparison of merger control in the EU and in the Czech Republic; mergers and high-tech industries
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 5. 2015 11:30.
Abstract
Rozbor cílových konfliktů v soutěžním právu a soutěžně politických preferencí při rozhodování o prioritách konkurenčních cílů; mimosoutěžní hlediska posuzování fúzí. Analýza motivací a forem spojení soutěžitelů. Rozbor pojmu získání kontroly nad jiným soutěžitelem. Zevrubná kritická analýza změny substantivního testu při posuzování spojení soutěžitelů a implikace použití tzv. více ekonomického přístupu v soutěžním právu. Rozbor přínosů fúzí a soutěžně politických přístupů k jejich hierarchii.Vliv vyspělých technologií na soutěžní politiku v oblasti fúzí. Podrobná analýza vývoje kontroly koncentrací v ČR, srovnání s vývojem v rámci EU. Aktuální právně relevantní výzvy hospodářské krize pro soutěžní politiku a soutěžní právo.
Abstract (in English)
Analysis of conflicting goals in competition law and of priorities of competition policy deciding on ranking of competing goals;out-of-competition points of view in merger assessment. Analysis of incentives and forms of mergers.The notion of gaining control over another competitor. Detailed analysis of the change of substantive test used in merger assessment and implications of so called "more economic approach" in competition law. Merger specific efficiences and the approach of competition policy to their hierarchy.The impact of new technologies on competition policy in the merger area. Thorough analysis of development of merger control in the Czech Republic and its comparison with the EU.Topical legally important challenges of the economic crisis to competition policy and antitrust.
Links
GA407/03/0425, research and development projectName: Soutěžní politika a fúze v ČR a v evropském kontextu
Investor: Czech Science Foundation, Competition policy and mergers and acquisitions in the Czech Republic and in the European Context
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Soutezni_politika_a_fuze.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 11. 5. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:30, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., učo 1757
  • a concrete person Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
Attributes
 

Soutezni_politika_a_fuze.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,6 MB
Hash md5
32f26243271a04e67a1d3e3b3558defb
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:30

Soutezni_politika_a_fuze.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/878652/Soutezni_politika_a_fuze.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1 MB
Hash md5
246b43243d957d1819f2c0a1fda42608
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:32
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28. 11. 2022 06:09