Informační systém MU
BINEK, Jan and Antonín VĚŽNÍK. Vazby mezi jednotlivými složkami specifik života a podnikání ve venkovském prostoru (The phrases among individual specific of life and enterprise on the rural region). Brno: GaREP, 2009. 117 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vazby mezi jednotlivými složkami specifik života a podnikání ve venkovském prostoru
Name (in English) The phrases among individual specific of life and enterprise on the rural region
Authors BINEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor) and Antonín VĚŽNÍK (203 Czech Republic).
Edition Brno, 117 pp. 2009.
Publisher GaREP
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/09:00040146
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) Venkov zemědělství synergie
Keywords in English Countryside agriculture synergy
Changed by Changed by: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241. Changed: 2. 4. 2010 09:59.
Abstract
Součástí výzkumné zprávy jsou vybraná specifika života a podnikání ve venkovském prostoru, mezi těmito aktivitami je věnována značná pozornost i možnostem podnikání v zemědělství na příkladu modelového regionu
Abstract (in English)
The deal of research studies is phrases among individual specific of life and enterprise on the rural region. The special attention is dedicate of enterprises of agriculture in the moedel region
Links
QH82249, research and development projectName: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
Displayed: 10. 8. 2022 21:55