BULANT, Michal. Podpora zájmu nadané mládeže o přírodní vědy, matematiku a informatiku na Masarykově univerzitě (Supporting the interest of talented youth in natural science, mathematics and information technology at Masaryk University). In Práce s talentovanou mládeží. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2008. p. 16-24, 9 pp. ISBN 978-80-254-3376-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podpora zájmu nadané mládeže o přírodní vědy, matematiku a informatiku na Masarykově univerzitě
Name (in English) Supporting the interest of talented youth in natural science, mathematics and information technology at Masaryk University
Authors BULANT, Michal (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Práce s talentovanou mládeží, p. 16-24, 9 pp. 2008.
Publisher Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/08:00039934
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-254-3376-8
Keywords in English talents in science
Changed by Changed by: Mgr. Michal Bulant, Ph.D., učo 2759. Changed: 8/4/2010 15:54.
Abstract
Autor příspěvku je vedoucím týmu pracovníků a studentů Masarykovy univerzity, který v rámci rozvojového projektu MŠMT "Podpora zájmu nadané mládeže o studium přírodovědných, matematických a informatických oborů na MU" organizuje na MU soutěže, přednášky a další aktivity převážně pro studenty a učitele středních škol s cílem zvýšit zájem mezi nadanými středoškolskými studenty o tyto obory. V tomto příspěvku prezentujeme především celoroční odborné soutěže pro studenty SŠ (takzvané korespondenční semináře), zmiňujeme se ale i o dalších projektech, jimiž Masarykova univerzita usiluje o navázání širší spolupráce s pedagogy a studenty středních škol.
Abstract (in English)
The author is the leader of the team of teachers and students of Masaryk University which is organising competitions, talks, and various other activities for students and teachers from secondary schools with the aim to increase the students' intention to study these fields. Here we present above all the scientific activities aimed towards the students (correspondence seminars).
Links
ROZV/CSM3/2008, internal MU codeName: PODPORA ZÁJMU NADANÉ MLÁDEŽE O STUDIUM PŘÍRODOVĚDNÝCH, MATEMATICKÝCH A INFORMATICKÝCH OBORŮ NA MU (Acronym: TALENCE)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Development Programmes
PrintDisplayed: 26/11/2020 20:19