CS

Mediální studia: když je mlčení vidět

MACEK, Jakub and Irena REIFOVÁ. Mediální studia: když je mlčení vidět (Media Studies: When Silence Becomes Visible). Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia, 2008, vol. 3, No 1, p. 118-119. ISSN 1801-9978.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mediální studia: když je mlčení vidět
Name (in English) Media Studies: When Silence Becomes Visible
Authors MACEK, Jakub and Irena REIFOVÁ.
Edition Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia, 2008, 1801-9978.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plný text článku.
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) mediální studia
Keywords in English media studies
Tags media studies
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 29/3/2011 15:49.
Abstract
Kritické ohlednutí za publikačními aktivita českých autorů z oblasti mediálních studií.
Abstract (in English)
Critical overview of publishing activities Czech media studies scholars.
PrintDisplayed: 24/2/2019 00:34

Other applications