ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. 418 s. Med. ISBN 978-80-7262-648-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob
Název anglicky Special oncology. Symptoms, diagnostics and therapy of malignant disease
Autoři ADAM, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí), Marta KREJČÍ (203 Česká republika, domácí) a Jiří VORLÍČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 418 s. Med, 2010.
Nakladatel Galén
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00040763
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7262-648-9
Klíčová slova česky onkologie; diagnostika; léčba; maligní onemocnění
Klíčová slova anglicky oncology; diagnostics; treatment
Změnil Změnila: Mgr. Anna Potáčová, Ph.D., učo 44190. Změněno: 24. 2. 2011 11:35.
Anotace
Cílem publikace je podrobně referovat o příznacích jednotlivých chorob, popsat diagnostické postupy, definovat koncepty standardních léčebných postupů pro jednotlivá klinická stadia uvedených nemocí na podkladě medicíny založené na důkazech (evidence based medicine), a navrhnout systém preventivních onkologických prohlídek na základě stratifikace pacientů dle rizikových skupin. Koncepce a šíře podávaných informací je primárně zaměřená na nespecialisty a studenty lékařských fakult, aby získali základní přehled oboru a uměli poznat příznaky maligních chorob, neboť jedině tak budou schopni včas pojmout podezření na určitou chorobu a svoje podezření pak prokázat (či neprokázat) pomocí odpovídajících vyšetření.
Anotace anglicky
This book is focused on special oncology, symptoms, diagnostics and therapy of malignant disease.
Návaznosti
GP301/09/P457, projekt VaVNázev: Uplatnění multiparametrické průtokové cytometrie ve studiu patofyziologie maligních plazmatických buněk
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
LC06027, projekt VaVNázev: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Akronym: LC MGUS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
MSM0021622434, záměrNázev: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
NR9225, projekt VaVNázev: Optimalizace léčby pacientů s mnohočetným myelomem v České republice
NR9317, projekt VaVNázev: Prognostický význam klonálních chromosomových aberací při použití nových léčebných metod u mnohočetného myelomu
NS10207, projekt VaVNázev: Úloha abnormalit chromozómu 1 a kaskády NF-kappaB v patogenezi mnohočetného myelomu
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011
NS10387, projekt VaVNázev: Stanovení volných lehkých řetězců jako pomocného markeru v hodnocení prognózy a odpovědi na léčbu u nemocných s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií nejasného významu
NS10406, projekt VaVNázev: Vytvoření prognostického panelu u pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu s cílem zabránění transformace v maligní onemocnění.
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011
NS10408, projekt VaVNázev: Fenotypový profil B lymfocytů a plazmatických buněk a jeho souvislost s maligní transformací u monoklonálních gamapatií
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2020 02:53