STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica and Šimon UNGERMAN. "Olivovité" koráliky - terminologické poznámky a makroskopické pozorovania nálezov z pohrebiska v Dolných Věstoniciach ("Olive-shaped" glass beads - remarks on terminology and macroscopic observationsval of specimens from cemetery in Dolní Věstonice). Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2009, vol. 45, No 1, p. 39-57. ISSN 0560-2793.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "Olivovité" koráliky - terminologické poznámky a makroskopické pozorovania nálezov z pohrebiska v Dolných Věstoniciach
Name (in English) "Olive-shaped" glass beads - remarks on terminology and macroscopic observationsval of specimens from cemetery in Dolní Věstonice
Authors STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica (703 Slovakia) and Šimon UNGERMAN (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, Nitra, Archeologický ústav SAV, 2009, 0560-2793.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00043805
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Early Middle Ages; burial ground; glass bead
Changed by Changed by: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Changed: 25. 10. 2011 10:37.
Abstract
Termín "olivovitý korál" je v našem prostředí dlouho používán, ale z hlediska terminologie v jiných jazycích není příliš vhodný, neboť vznikají nejasnosti při odlišení podélně členěných korálů od olivovitých hladkých. Těchto bylo na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách nalezeno 117 resp. 110 kusů. Práce se zabývá analýzou jejich rozměrů, tvaru, výrobní technologie atd.
Abstract (in English)
The term "olive-shaped" glass bead is used in Czech archaeology for the long time, but for its ambiguity is not very suitable. We should distinguish the "olive-shaped smooth beads" and "olive-shaped lengthwise latticed beads". Article deals with the form, glass, measures and production technology of these two types of beads, which were found in early medieval cemetery in Dolní Věstonice - Na pískách (South Moravia).
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.pdf Licence Creative Commons  File version Ungerman, Š. 24. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/881169/Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/881169/Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/881169/Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/881169/Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:22

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Attributes
 

Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/881169/Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/881169/Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,4 MB
Hash md5
089e8cca5143683e5e28ff70a47b994b
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:22

Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/881169/Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/881169/Stassikova_Ungerman_Olivovite_koraly_SZ.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
117 KB
Hash md5
86c13bc8f2d449b67eac878c63749624
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:26
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 3. 2023 05:00