SOJKA, Petr. Towards a Digital Mathematics Library: from DML-CZ to EuDML (invited talk at Informatics Colloquium FI MU, 4.5.2010). In Informatics Colloquium. 2010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Towards a Digital Mathematics Library: from DML-CZ to EuDML (invited talk at Informatics Colloquium FI MU, 4.5.2010)
Name in Czech Budování digitální matematické knihovny: od DML-CZ k EuDML (zvaná přednáška na Informatickém kolokviu FI MU, 4.5.2010)
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Informatics Colloquium, 2010.
Other information
Original language English
Type of outcome requested lectures
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW slides
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00043855
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) digitální matematická knihovna; retrodigitalizace; DML-CZ; EuDML; digitalizace matematických textů
Keywords in English digital library; metadata handling; EuDML; semantics of mathematical documents; knowledge management; digitization; MathML; visualization; portal-systems; repositories of knowledge; DML-CZ
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 16. 8. 2010 20:49.
Abstract
I will start with the succes story of the DML-CZ http://dml.cz library, and with the vision and goals of the project of the European Digital Mathematics Library. I will describe the challenges of math OCR, indexing and search, digital library visualization, and other problems of document engineering and how we have tackled them in the DML-CZ and in EuDML.
Abstract (in Czech)
V přednášce bude podáno shrnutí úspěšného projektu digitální matematické knihovny DML-CZ http://dml.cz. Bude představena vize a cíle nového projektu EuDML -- Evropské matematické digitální knihovny. Popíši výzvy, které představují rozpoznávání a indexace matematiky, vyhledávání a visualizace v digitální matematické knihovně a jak tyto problémy byly řešeny v DML-CZ a jak se plánují řešit v EuDML. .
Links
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 7. 4. 2020 16:52