Informační systém MU
BOHÁČOVÁ, Michaela. Chorvatské osídlení jižní Moravy a jeho stopy ve vlastních jménech. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2011, roč. 80, č. 4, s. 419-430. ISSN 0037-6736.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chorvatské osídlení jižní Moravy a jeho stopy ve vlastních jménech
Název anglicky Croatian Settlement of the South Moravia Region and its Reflect in the Proper Names
Autoři BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Slavia, Praha, Slovanský ústav AV ČR, 2011, 0037-6736.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00049619
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky minor place-names; personal names; South Moravia; Moravian Croatians
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 10. 2016 14:14.
Anotace
Etnická mapa jižní Moravy (zejména okresu Mikulov a Břeclav) byla v 16. století ovlivněna chorvatskou kolonizací. Příspěvek se zabývá analýzou osobních a pomístních jmen, která souvisejí s tzv. Moravskými Chorvaty (Charváty). Propriální materiál byl získán z archivních zdrojů (z 16.-19. století) a ze soupisu pomístních jmen (který probíhal ve 20. století v Ústavu pro jazyk český AV ČR). Výzkum osobních jmen se zaměřuje zejména na tzv. patronymická příjmení (Andrešić, Filipović, Kulešić), na komolení jmen v pramenech (Kulleschitz/Kulloschitz, Pabitsch/Babitz) a na přejmenování osob (Filipovič /Filipovský, Vuk /Wolff). Těžiště výzkumu pomístních jmen leží v analýze názvů chorvatského původu (Sgonky, Murnica, Celina/Ciliny, Meje, Lučice, Dražica).
Anotace anglicky
The ethnical map of the Southern Moravia (esp. Mikulov and Břeclav districts) was affected by the Croatian colonisation in the 16th century. This paper deals with the analysis of the personal names and minor place-names, which relate to so-called Moravian Croatians. The proprial material was received from archival sources (the 16th-19th century) and from the collection of Moravian and Silesian anoikonyms (carried out in the 20th century by the Institute of the Czech Language ASCR). The research of the personal names focuses on so-called patronymic surnames (Andrešić, Filipović, Kulešić), on the corruption of surnames in the archival sources (Kulleschitz/Kulloschitz, Pabitsch/Babitz) and on the renaming (Filipovič /Filipovský, Vuk /Wolff). The main point of the minor place-names research is the analysis of the names of the Croatian origin (Sgonky, Murnica, Celina/Ciliny, Meje, Lučice, Dražica).
Návaznosti
GPP406/11/P082, projekt VaVNázev: Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
Zobrazeno: 22. 6. 2021 17:27