BOHÁČOVÁ, Michaela. Chorvatské osídlení jižní Moravy a jeho stopy ve vlastních jménech (Croatian Settlement of the South Moravia Region and its Reflect in the Proper Names). Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2011, vol. 80, No 4, p. 419-430. ISSN 0037-6736.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chorvatské osídlení jižní Moravy a jeho stopy ve vlastních jménech
Name (in English) Croatian Settlement of the South Moravia Region and its Reflect in the Proper Names
Authors BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Slavia, Praha, Slovanský ústav AV ČR, 2011, 0037-6736.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00049619
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English minor place-names; personal names; South Moravia; Moravian Croatians
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Changed: 25/10/2016 14:14.
Abstract
Etnická mapa jižní Moravy (zejména okresu Mikulov a Břeclav) byla v 16. století ovlivněna chorvatskou kolonizací. Příspěvek se zabývá analýzou osobních a pomístních jmen, která souvisejí s tzv. Moravskými Chorvaty (Charváty). Propriální materiál byl získán z archivních zdrojů (z 16.-19. století) a ze soupisu pomístních jmen (který probíhal ve 20. století v Ústavu pro jazyk český AV ČR). Výzkum osobních jmen se zaměřuje zejména na tzv. patronymická příjmení (Andrešić, Filipović, Kulešić), na komolení jmen v pramenech (Kulleschitz/Kulloschitz, Pabitsch/Babitz) a na přejmenování osob (Filipovič /Filipovský, Vuk /Wolff). Těžiště výzkumu pomístních jmen leží v analýze názvů chorvatského původu (Sgonky, Murnica, Celina/Ciliny, Meje, Lučice, Dražica).
Abstract (in English)
The ethnical map of the Southern Moravia (esp. Mikulov and Břeclav districts) was affected by the Croatian colonisation in the 16th century. This paper deals with the analysis of the personal names and minor place-names, which relate to so-called Moravian Croatians. The proprial material was received from archival sources (the 16th-19th century) and from the collection of Moravian and Silesian anoikonyms (carried out in the 20th century by the Institute of the Czech Language ASCR). The research of the personal names focuses on so-called patronymic surnames (Andrešić, Filipović, Kulešić), on the corruption of surnames in the archival sources (Kulleschitz/Kulloschitz, Pabitsch/Babitz) and on the renaming (Filipovič /Filipovský, Vuk /Wolff). The main point of the minor place-names research is the analysis of the names of the Croatian origin (Sgonky, Murnica, Celina/Ciliny, Meje, Lučice, Dražica).
Links
GPP406/11/P082, research and development projectName: Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 15/6/2021 13:07