HALLA, Slavomír. Predzmluvná zodpovednosť v medzinárodnom obchode. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2009, roč. 148, č. 7, s. 752-773. ISSN 0231-6625.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predzmluvná zodpovednosť v medzinárodnom obchode
Název česky Předsmluvní odpovědnost v mezinárodním obchodě
Název anglicky Precontractual liability in international business transactions
Autoři HALLA, Slavomír (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2009, 0231-6625.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář MU
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky padlé jednání; smluvní odpovědnost; mezinárodní kolizní normy
Klíčová slova anglicky fallen negotiations; choice of law rules
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 2. 6. 2020 11:04.
Anotace
Tento článek popisuje odpovědnost stran na základě padlých jednání. Za prvé, to představuje myšlenku před smluvní odpovědnosti na základě díla Rudolfa von Ihering a pozdějších autorů. Oni vyvinuli myšlenku odpovědnosti založené na porušení dobré víry při jednání. Za druhé, se autor snaží charakterizovat tento pojem pro účely uplatnění kolizních norem v situaci, kdy povinnost obsahuje cizí prvky. Tato analýza slouží k určení, které na domácím trhu, stejně jako by měla být použita mezinárodní (evropské) kolizní normy. Konečně, článek přináší možný pohled na aplikaci v dobré víře vyjednávání a před smluvní odpovědnosti v případě, kdy se česká právní úprava považována za použitelná na analyzovaném vztahu.
Anotace anglicky
This article describes the liability of parties based on fallen negotiations. Firstly, it presents the idea of pre-contractual liability based on works of Rudolf von Ihering and later authors. They developed the idea of liability based on breach of good faith during negotiations. Secondly, the author tries to characterize this concept for the purpose of applying the choice of law rules in situation when obligation contains foreign elements. This analysis serves to determine which domestic as well as international (European) choice of law rules should be applied. Finally, article brings possible view on application of good faith bargaining and pre-contractual liability in case when the Czech law is considered to be applicable to analyzed relation.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Halla_clanek.pdf   Verze souboru Georgala, P. 2. 6. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., učo 134878
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 10. 7. 2020 21:45