HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared. 1st ed. Aldershot: Ashgate, 2010. 280 pp. Politics and International Relations. ISBN 978-0-7546-7840-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared
Name in Czech Původ, ideologie a transformace politických stran. Srovnání středovýchodní a západní Evropy
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lubomír KOPEČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Aldershot, 280 pp. Politics and International Relations, 2010.
Publisher Ashgate
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/10:00040525
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-0-7546-7840-3
Keywords in English Party Families; East-Central Europe; Western Europe; Social Democrats and Socialists; Liberals; Greens; Far Left and Right; Christian Democrats; Conservatives; Ethnic and Regional Parties
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 16/1/2013 15:48.
Abstract
Two decades have passed since the transition to democracy began in Eastern Europe. Today, West and East-Central European countries share a common political space - the European Union. This has created a fascinating opportunity for analysis of the similarities and differences between these countries. In this book, Vít Hloušek and Lubomír Kopecek critically apply the party families approach to political parties in the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia. With chapters devoted to social democrats, greens, the far right and left amongst many others, this book charts the parties origins, ideologies, and international ties alongside their Western European counterparts. By examining the political relevance of different party families, Hloušek and Kopecek are able to assess the validity of this typology in the analysis of the transformation of political parties in this region.
Abstract (in Czech)
Dvě desetiletí uplynula od přechodů zemí střední a východní Evropy k demokracii. Dnes státy západní a středovýchodní Evropy sdílejí společný politický prostor Evropské unie. Vytváří to fascinující příležitost pro analýzu podobností a rozdílů mezi nimi. V této knize Vít Hloušek a Lubomír Kopeček kriticky aplikují koncept stranických rodin na politické strany v české republice, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Kapitoly jsou věnovány například sociální demokratům, zeleným, krajní levici či pravici. Je přitom zachycen původ, ideologie a mezinárodní vazby těchto stran s jejich západoevropskými protějšky. Při zohlednění politické relevance jednotlivých stranických rodin je testována užitečnost této typologie v rámci středovýchodní Evropy.
Links
IAA708140801, research and development projectName: Politické systémy demokratických zemí a jejich proměny na začátku 21. století
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
MSM0021622407, plan (intention)Name: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 3/8/2021 11:05