ŠIMON HILSCHER, Roman and Petr ZEMÁNEK. Friedrichs extension of operators defined by linear Hamiltonian systems on unbounded interval. Mathematica Bohemica. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2010, vol. 315, No 2, p. 209-222. ISSN 0862-7959.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Friedrichs extension of operators defined by linear Hamiltonian systems on unbounded interval
Name in Czech Friedrichsovo rozšíření pro operátory definované lineárními Hamiltonovskými systémy na neohraničeném intervalu
Authors ŠIMON HILSCHER, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr ZEMÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Mathematica Bohemica, Praha, Matematický ústav AV ČR, 2010, 0862-7959.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/10:00040526
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) lineární Hamiltonovský systém; Friedrichsovo rozšíření; samoadjungovaný operátor; recesivní řešení; kvadratický funkcionál; izotropická báze
Keywords in English Linear Hamiltonian system; Friedrichs extension; Self-adjoint operator; Recessive solution; Quadratic functional; Positivity; Conjoined basis
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., učo 78442. Changed: 13. 3. 2012 14:29.
Abstract
In this paper we consider a linear operator on an unbounded interval associated with a matrix linear Hamiltonian system. We characterize its Friedrichs extension in terms of the recessive system of solutions at infinity. This generalizes a similar result obtained by Marletta and Zettl for linear operators defined by even-order Sturm--Liouville differential equations.
Abstract (in Czech)
V tomto článku studujeme lineární operátor, který je přidružený lineárnímu Hamiltonovskému systému, na neohraničeném intervalu. Charakterizujeme definiční obor jeho Friedrichsova rozšíření pomocí recesivního systému řešení v nekonečnu. Tento výsledek zobecňuje podobnou teorii odvozenou autory Marletta a Zettl pro lineární operátory definované pomocí Sturm--Liouvilleových diferenciálních rovnic sudého řádu.
Links
GC201/09/J009, research and development projectName: Oscilační a spektrální teorie diferenciálních a diferenčních systémů
Investor: Czech Science Foundation, Oscillation and spectral theory of differential and difference systems
KJB100190701, research and development projectName: Asymptotika, oscilace a kvadratické funkcionály v teorii dynamických rovnic
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic
MSM0021622409, plan (intention)Name: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Mathematical structures and their physical applications
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 23:30