ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. A Few Observations on Choice of Law. In Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis. 1. vyd. New York: Juris Publishing, 2010. s. 3-24, 21 s. Czech Yearbook of International Law. ISBN 978-1-57823-272-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A Few Observations on Choice of Law
Název česky Několik poznámek k volbě práva
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, garant) a Jiří VALDHANS (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. New York, Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis, od s. 3-24, 21 s. Czech Yearbook of International Law, 2010.
Nakladatel Juris Publishing
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/10:00043988
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-1-57823-272-7
Klíčová slova česky Řím I nařízení - Řím II nařízení - výběr práva - volba práva - mezinárodní prvek - kogentní normy - mezinárodně kogentní normy
Klíčová slova anglicky Rome I Regulation - Rome II Regulation - conflit of laws - choice of law clause - foreign element - mandatory rules - overriding mandatory rules
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., učo 1860. Změněno: 29. 5. 2010 16:30.
Anotace
Th is paper from the area of PIL addresses certain aspects of the choice of law under the universal collision rules of Community law for Rome I Regulation and Rome II Regulation. The authors discuss the institution of choice of law from the vantage point of Czech PIL, and in doing so reflect the differences brought about by the fact that the Rome I came into being by way of a transformation of an international convention. Since these two rules of community law contain no longer any choice-of-law concept in its pure form, but various forms of limitations, the authors engage in an analysis of these individual types. Their rejection of the generally accepted doctrine according to which choice of law is permissible in intrastate obligations appears controversial. Situations that were possible at the time at which the Rome Convention was still in force are no longer permissible under the Rome I and Rome II Regulations. Other limitations of the choice of law have also found the interest of the authors.
Anotace česky
Příspěvek z oblasti mezinárodního práva soukromého se zabývá některými aspekty volby práva v režimu univerzální komunitární kolizní úpravy smluvních závazků (nařízení Řím I) a mimosmluvních závazků (nařízení (Řím II). Autoři pojednávají institut volby práva z pohledu české doktríny mezinárodního práva soukromého, přičemž se zohledňují rozdíly, které jsou vyvolány v případě nařízení Řím I jeho přerodem z podoby mezinárodní úmluvy. Vzhledem k tomu, že v obou komunitárních normách se již nevyskytuje volba práva ve své čisté podobě, bez různých forem omezení majících různé příčiny, povahu a cíle, analyzují autoři tyto jednotlivé typy. Jako kontroverzní se jeví jejich odmítání obecně přijímané koncepce připouštějící volbu práva ve vnitrostátních vztazích, ať již smluvního nebo mimosmluvního charakteru. Podle jejich názoru situace, která by ještě byla možná v režimu Římské úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, již není přípustná v režimu nařízení Řím I a Řím II. Stranou zájmu a případné kritiky nezůstávají ani další formy omezení volby práva, respektování zájmů EU nebo ochrana určitých skupin subjektů.
Návaznosti
GP407/08/P624, projekt VaVNázev: Delikty z pohledu mezinárodního práva soukromého
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
MSM0021622405, záměrNázev: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 18. 2. 2020 01:57