VĚŽNÍK, Antonín, Ondřej KONEČNÝ and Hana SVOBODOVÁ. Analýza dotačních možností zemědělců ČR (Analysis of subsidy possibilities of Czech farmers). Geografické informácie 13. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, roč.13, 1/2009, p. 116-122. ISSN 1337-9453.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza dotačních možností zemědělců ČR
Name (in English) Analysis of subsidy possibilities of Czech farmers
Authors VĚŽNÍK, Antonín, Ondřej KONEČNÝ and Hana SVOBODOVÁ.
Edition Geografické informácie 13, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, 1337-9453.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) Společná zemědělská politika EU; koncepce; přímé platby; zemědělci
Keywords in English Common agricultural policy of the EU; Conception; direct payment; farmers
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 28. 10. 2011 17:08.
Abstract
Společná zemědělská politika EU je jednou z nejstarších a také nejsložitějších politik EU. ČR vstoupila do EU v roce 2004 a musela přijmout pravidla EU včetně společné zemědělské politiky, i když si částečně může uplatňovat národní agrární politiku. Každopádně by měl být před podporou zemědělství být upřednostňován rozvoj venkova.
Abstract (in English)
Common agricultural policy of the EU is one of the oldest and also most complicated policies of the EU and it has gone through many reforms since its origin. Czech Republic entered into EU in 2004 and had to adopt conditions of the Common agricultural policy whereas the main strategic document is Conception of agrarian policy of the Czech Republic for the period 2004 to 2013. Czech Republic can form its own agrarian policy, mainly in setting of direct payments. However, the main support has to be aimed at non-agricultural functions of agriculture and rural development.
Links
QH82249, research and development projectName: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.doc Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/885661/Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/885661/Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/885661/Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/885661/Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.doc?info
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:08, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., učo 105996
  • a concrete person doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., učo 105996
  • a concrete person doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/885661/Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/885661/Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.doc
File type
Word (application/msword)
Size
194,5 KB
Hash md5
bab07523c951358ac719575e718aedd9
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:08

Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/885661/Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/885661/Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
15,4 KB
Hash md5
babd5302f72c5b59d0e128b2d6fa3bf5
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:12

Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/885661/Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/885661/Nitra09_Analyza_dotacnich_moznosti_zemedelcu_CR.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
336,3 KB
Hash md5
405bfc4e92fadbb14bc695a5902a9c15
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 17:12
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 1. 2023 19:35