JANČA, Boris. Metody cíleného vytváření zážitků ve firemní praxi. In Rozvoj tacitních znalostí manažerů : jak vyhledávat, rozvíjet a využívat skryté znalosti a zkušenosti manažerů : Konference k závěrům řešení GAČR, reg. č. 406/08/0459, Rozvoj tacitních znalostí manažerů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. s. 48-54. ISBN 978-80-7318-938-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metody cíleného vytváření zážitků ve firemní praxi
Název anglicky Methods of aiming creation of experiences in the business practice
Autoři JANČA, Boris.
Vydání Zlín, Rozvoj tacitních znalostí manažerů : jak vyhledávat, rozvíjet a využívat skryté znalosti a zkušenosti manažerů : Konference k závěrům řešení GAČR, reg. č. 406/08/0459, Rozvoj tacitních znalostí manažerů, od s. 48-54, 2010.
Nakladatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7318-938-9
Klíčová slova česky vzdělávání a rozvoj, zážitek, klasifikace metod
Klíčová slova anglicky education and development, experience, methods classification
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 1. 6. 2010 09:27.
Anotace
Na tacitní znalosti můžeme pohlížet také jako na zkušenosti. Protože zkušenost vzniká z reflexe předchozích zážitků, je významným bodem firemního vzdělávání a rozvoje také jejich vytváření. Příspěvek navrhuje jako doplnění stávajících klasifikací a přehledů schéma členění používaných metod podnikového vzdělávání a rozvoje pracujících právě se zážitky účastníků. Schéma dělí metody dle dvou os: 1. dle podoby jejich vnějších znaků s podnikovým prostředím a 2. dle míry jejich rizikovosti.
Anotace anglicky
We can deal with tacit knowledge as with experience. That is why significant point of education and development in companies is also generating of new experiences. The paper suggests new classification of methods used in education and development and working with experiences of participants. The classification scheme used two axes: 1. outer similarity with real business environment and 2. rate of their riskiness.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 17:33