ZOBAČ, Ondřej and Jiří SOPOUŠEK. Studium fázového diagramu soustavy Sb-Sn-Zn experimentální technikou DSC a predikční metodou CALPHAD (Phase diagram study of Sb-Sn-Zn system by means of DSC experiment and CALPHAD prediction approach). In 32. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 24.-28.5.2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. p. 41-42. ISBN 978-80-7395-259-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studium fázového diagramu soustavy Sb-Sn-Zn experimentální technikou DSC a predikční metodou CALPHAD
Name in Czech Studium fázového diagramu soustavy Sb-Sn-Zn experimentální technikou DSC a predikční metodou CALPHAD
Name (in English) Phase diagram study of Sb-Sn-Zn system by means of DSC experiment and CALPHAD prediction approach
Authors ZOBAČ, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří SOPOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Pardubice, 32. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 24.-28.5.2010, p. 41-42, 2 pp. 2010.
Publisher Univerzita Pardubice
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14310/10:00044040
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7395-259-4
Keywords (in Czech) Kalorimetrie; termická analýza
Keywords in English Calorimetry; thermal analysis
Tags DSC CALPHAD Sb-Sn-Zn
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 24. 1. 2013 14:59.
Abstract
Využití DSC a metody CALPHAD pro stanovení fázového diagram u Sb-Sn-Zn. Návrh diagramu Sb-Sn-Zn soustavy důležité pro pájení bez olova.
Abstract (in English)
The use of DSC and CALPHAD method for Sb-Sn-Zn phase diagram evluation. Proposal of Sb-Sn-Zn phase diagram. The system important for lead-free soldering.
Links
GA106/09/0700, research and development projectName: Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
OC09010, research and development projectName: Studium termodynamických vlastností a fázových diagramů soustav pro vysokoteplotní bezolovnaté pájky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, COST
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Priloha26_CALSEM2010.pdf   File version Sopoušek, J. 23. 1. 2012

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405
  • a concrete person Mgr. Ondřej Zobač, Ph.D., učo 270259
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 5. 8. 2021 19:04