ZOBAČ, Ondřej and Jiří SOPOUŠEK. Studium fázového diagramu soustavy Sb-Sn-Zn experimentální technikou DSC a predikční metodou CALPHAD (Phase diagram study of Sb-Sn-Zn system by means of DSC experiment and CALPHAD prediction approach). In 32. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 24.-28.5.2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. p. 41-42. ISBN 978-80-7395-259-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studium fázového diagramu soustavy Sb-Sn-Zn experimentální technikou DSC a predikční metodou CALPHAD
Name in Czech Studium fázového diagramu soustavy Sb-Sn-Zn experimentální technikou DSC a predikční metodou CALPHAD
Name (in English) Phase diagram study of Sb-Sn-Zn system by means of DSC experiment and CALPHAD prediction approach
Authors ZOBAČ, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří SOPOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Pardubice, 32. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 24.-28.5.2010, p. 41-42, 2 pp. 2010.
Publisher Univerzita Pardubice
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14310/10:00044040
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7395-259-4
Keywords (in Czech) Kalorimetrie; termická analýza
Keywords in English Calorimetry; thermal analysis
Tags DSC CALPHAD Sb-Sn-Zn
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 24. 1. 2013 14:59.
Abstract
Využití DSC a metody CALPHAD pro stanovení fázového diagram u Sb-Sn-Zn. Návrh diagramu Sb-Sn-Zn soustavy důležité pro pájení bez olova.
Abstract (in English)
The use of DSC and CALPHAD method for Sb-Sn-Zn phase diagram evluation. Proposal of Sb-Sn-Zn phase diagram. The system important for lead-free soldering.
Links
GA106/09/0700, research and development projectName: Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
Investor: Czech Science Foundation, Thermodynamics and microstructure of environmentally friendly nanoparticle solders
OC09010, research and development projectName: Studium termodynamických vlastností a fázových diagramů soustav pro vysokoteplotní bezolovnaté pájky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Thermodynamic and Phase Diagram Studies of Systems for High Temperature Lead-Free Solders
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 20:31