SLOVÁK, Petr, Pavel TROUBIL and Petr HOLUB. GColl: enhancing trust in flexible group-to-group videoconferencing. In Proceedings of the 28th of the international conference extended abstracts on Human factors in computing systems. New York, NY, USA: ACM, 2010. p. 3607-3612. ISBN 978-1-60558-930-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name GColl: enhancing trust in flexible group-to-group videoconferencing
Name in Czech GColl: zvyšování důvěry ve flexibilních skupinových videokonferencích
Authors SLOVÁK, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel TROUBIL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr HOLUB (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition New York, NY, USA, Proceedings of the 28th of the international conference extended abstracts on Human factors in computing systems, p. 3607-3612, 6 pp. 2010.
Publisher ACM
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14610/10:00051379
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 978-1-60558-930-5
Keywords in English Video Conferencing; Gaze Awareness; Evaluation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Troubil, Ph.D., učo 139885. Changed: 13/6/2013 12:27.
Abstract
In this paper we describe a quantitative study of a group-to-group videoconferencing environment called GColl that provides a compromise between the need for preserving non-verbal cues and the requirements of low-cost and flexibility. We have compared the task process and outcome of participants interacting over an environment analogous to common commodity solutions, those using face-to-face communication, and groups communicating over GColl. Our results demonstrate that it is possible to design a group-to-group collaboration environment with modest technical requirements and low overall cost that still shows measurable advantages over the common environment in its ability to support trust in social dilemma games.
Abstract (in Czech)
Článek popisuje kvantitativni studii videokonferenčního prostředí pro skupinovou komunikace, které je kompromisem mezi nutností předávat neverbální signály a potřebou nízské ceny a flexibility. Porovnali jsme skupinovou dynamiku a výsledky úkolu u skupin účastníků, kteří interagovali v prostrostředí analogickém standardním prodávaným řešením, tváří v tvář a v rámci prostředí GColl. Naše výsledky ukazují, že je možné vytvořit levné a flexibilní videokonferenční prostředí pro skupinovou komunikaci, které stále vykazuje lepší výsledky než prodávané řešení u social dilemma her.
Links
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
MUNI/A/0914/2009, internal MU codeName: Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace (Acronym: SV-FI MAV)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 18/4/2021 18:00