JANOVCOVÁ, Zora. Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 52 s. ISBN 9788021051867.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Alternativní a augmentativní komunikace : učební text
Autoři JANOVCOVÁ, Zora.
Vydání 2. vyd. Brno, 52 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 9788021051867
Štítky Munipress
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 2. 3. 2020 05:10.
Anotace
V učebním textu „Alternativní a augmentativní komunikace“ je podán praktický přístup a zásady rozvoje porozumění a vyjadřování od nejranějšího věku u dětí se závažnými stupni narušení komunikačního procesu. Autorka uvádí aktuální přehled různých systémů alternativní a augmentativní komunikace: piktogramů s doporučeními pro tvorbu komunikačních prostředků, vizuálně-motorického systému „Znak do řeči“, komunikačního systému MAKATON a Bliss, věnuje se rovněž alternativní výuce čtení pomocí globání metody, sociálnímu čtení a jiným systémům. Další části textu jsou věnovány komunikačním pomůckám s hlasovým výstupem, včetně počítačové techniky a alternativním komunikačním systémům pro těžce postižené jedince. V závěru je prezentován přehled jiných specifických komunikací a prostředků k osvojování řeči. Předkládaný učební text je určen pro posluchače prezenčního i kombinovaného studia speciální pedagogiky. Seznámení s postupy při osvojování a používání alternativních a augmentativních komunikačních systémů může najít uplatnění i mezi odbornou veřejností, zejména speciálními pedagogy, pracujícími v zařízeních resortů školství, zdravotnictví a sociální péče.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2021 05:59