UNGERMAN, Šimon. Počátky mladohradištních pohřebišť na Moravě (Beginnings of Late-Hillfort-Period Cemeteries in Moravia). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zděňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 220-239, 814-817, 30 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Počátky mladohradištních pohřebišť na Moravě
Name (in English) Beginnings of Late-Hillfort-Period Cemeteries in Moravia
Authors UNGERMAN, Šimon (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Zaměřeno na středověk. Zděňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. p. 220-239, 814-817, 30 pp. 2010.
Publisher Nakladatelství Lidové noviny
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00044196
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7422-027-2
Keywords (in Czech) Morava; raný středověk; mladší doba hradištní; pohřebiště; chronologie
Keywords in English archaeology; Early Middle Ages; cemetery; material culture; Moravia; chronology
Tags RIV-OK
Changed by Changed by: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Changed: 24. 10. 2011 15:15.
Abstract
Na základě analýzy horizontální stratigrafie raně středověkých pohřebišť Dolní Věstonice, Holubice a Prušánky 2 autor posunuje počátky mladohradištního pohřbívání až do 1. čtvrtiny 11. století.
Abstract (in English)
Article deals with the analysis of the early medieval cemeteries in Dolní Věstonice, Holubice a Prušánky 2. The result is moving of the dating of Late-Hillfort-Period in cemeteries in Moravia to 1. quarter of the 11th century.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.pdf Licence Creative Commons  File version Ungerman, Š. 24. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/888958/Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/888958/Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/888958/Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/888958/Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:14

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
Attributes
 

Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/888958/Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/888958/Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,1 MB
Hash md5
c710469384de961e15a2429cfe1eda26
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:14

Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/888958/Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/888958/Ungerman_Mladohradistni_pohrebiste.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
92,2 KB
Hash md5
c88f2bbc6e1bfa93e630dcb9644e658e
Uploaded/Created
Mon 24. 10. 2011 15:17
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 8. 2022 18:34