ZBÍRAL, David. The Norm-Deviation Model Reconsidered. Journal of Religion in Europe, Brill, 2010, vol. 3, No 2, p. 215-240. ISSN 1874-8910.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Norm-Deviation Model Reconsidered
Name in Czech Nové zvážení modelu normy a odchylky
Authors ZBÍRAL, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Journal of Religion in Europe, Brill, 2010, 1874-8910.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00048695
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) sexuální morálka; sexualita; model normy a odchylky; inkvizice
Keywords in English sexual morals; sexuality; norm-deviation model; inquisition
Tags RIV-OK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 1/5/2011 00:34.
Abstract
The inquisitional registers reach far beyond the topic of heresy. They encompass various details about the common life, including sexuality and sexual morals. This case study reconsiders the norm-deviation model on the basis of inquisitional trials and suggests that the norm-deviation model distorts the field of medieval sexual morals.
Abstract (in Czech)
Inkviziční registry přesahují téma hereze. Zahrnují mnoho detailů o každodenním životě, včetně sexuality a sexuální morálky. Tato případová studie se věnuje novému zvážení modelu normy a odchylky na základě inkvizičních záznamů a argumentuje, že uvedený model zkresluje pole středověkých sexuálních morálek.
Links
GP401/09/P191, research and development projectName: Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 24/11/2020 06:21