HYTYCH, Roman. Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii. In Současná psychoterapie. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. s. 584-598. ISBN 978-80-7367-682-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii
Název anglicky Eastern influences in current Euro-American psychotherapy
Autoři HYTYCH, Roman (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Praha, Současná psychoterapie, od s. 584-598, 15 s. 2010.
Nakladatel Portál
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/10:00044234
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7367-682-7
Klíčová slova česky abhidhamma; dialekticko-behaviorální terapie; etika; metoda redukce stresu založená na všímavosti; na všímavosti založená kognitivní terapie; satiterapie; všímavost; terapie přijetím a odevzdáním; terapeutická změna
Klíčová slova anglicky Abhidhamma; Acceptance and commitment therapy; Dialectical behavior therapy; Ethic; Mindfulness; Mindfulness-based cognitive therapy; Mindfulness-based stress reduciton; Satitherapy; Therapeutic change
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 4. 1. 2011 10:07.
Anotace
Všímavost je jedním z klíčových pojmů eticko-psychologického systému abhidhamma, který již třetí tisíciletí ovlivňuje asijské chápání těch jevů, jimiž se v euro-americkém prostoru zabývají psychoterapeuti. Abhidhamma považuje všímavost za centrální schopnost lidské mysli. V Americe i v Evropě se začínají rozvíjet psychoterapeutické přístupy, které všímavost systematicky rozvíjejí a ukazují, že porozumění všímavosti novým způsobem osvětlí proces psychoterapie. Kapitola čtenáře zavede jednak k asijským kořenům popisovaných fenoménů a tradičním způsobům jejich aplikace, jednak do několika amerických center, kde se těchto vlivů využívá a kde se kriticky ověřuje jejich účinnost. Závěr kapitoly tvoří kazuistický zlomek, který dokumentuje český přínos v podobě integrativního směru satiterapie.
Anotace anglicky
Mindfulness is one of the key concepts of Abhidhamma, ethical-psychological system that for nearly three thousands years influences understanding of those phenomena in the East Asia cultures, that are treated by psychotherapists in the Euro-American culture. Abhidhamma considers mindfulness as a central proficiency of human mind. In America as well as in Europe the psychotherapeutic approaches are developing, that systematicaly cultivate mindfulness and bring evidences, that mindfulness understanding could produce new enlightenment of the psychotherapeutic process.
VytisknoutZobrazeno: 16. 9. 2021 18:59