HYTYCH, Roman. Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii (Eastern influences in current Euro-American psychotherapy). In Současná psychoterapie. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. p. 584-598. ISBN 978-80-7367-682-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii
Name (in English) Eastern influences in current Euro-American psychotherapy
Authors HYTYCH, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Praha, Současná psychoterapie, p. 584-598, 15 pp. 2010.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/10:00044234
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7367-682-7
Keywords (in Czech) abhidhamma; dialekticko-behaviorální terapie; etika; metoda redukce stresu založená na všímavosti; na všímavosti založená kognitivní terapie; satiterapie; všímavost; terapie přijetím a odevzdáním; terapeutická změna
Keywords in English Abhidhamma; Acceptance and commitment therapy; Dialectical behavior therapy; Ethic; Mindfulness; Mindfulness-based cognitive therapy; Mindfulness-based stress reduciton; Satitherapy; Therapeutic change
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Changed: 4/1/2011 10:07.
Abstract
Všímavost je jedním z klíčových pojmů eticko-psychologického systému abhidhamma, který již třetí tisíciletí ovlivňuje asijské chápání těch jevů, jimiž se v euro-americkém prostoru zabývají psychoterapeuti. Abhidhamma považuje všímavost za centrální schopnost lidské mysli. V Americe i v Evropě se začínají rozvíjet psychoterapeutické přístupy, které všímavost systematicky rozvíjejí a ukazují, že porozumění všímavosti novým způsobem osvětlí proces psychoterapie. Kapitola čtenáře zavede jednak k asijským kořenům popisovaných fenoménů a tradičním způsobům jejich aplikace, jednak do několika amerických center, kde se těchto vlivů využívá a kde se kriticky ověřuje jejich účinnost. Závěr kapitoly tvoří kazuistický zlomek, který dokumentuje český přínos v podobě integrativního směru satiterapie.
Abstract (in English)
Mindfulness is one of the key concepts of Abhidhamma, ethical-psychological system that for nearly three thousands years influences understanding of those phenomena in the East Asia cultures, that are treated by psychotherapists in the Euro-American culture. Abhidhamma considers mindfulness as a central proficiency of human mind. In America as well as in Europe the psychotherapeutic approaches are developing, that systematicaly cultivate mindfulness and bring evidences, that mindfulness understanding could produce new enlightenment of the psychotherapeutic process.
PrintDisplayed: 27/9/2021 01:23