LOUDOVÁ, Kateřina. 'Nynější nové řečtině netřeba se učit.' Novořečtina v českých cestopisných zprávách přelomu 19. a 20. století. ('The Modern Greek does not have to be learned.' Modern Greek in Czech travelogues around the turn of the 19th and 20th century.). Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, o.s, 2009, vol. 9, -, p. 41-49., 9 pp. ISSN 1803-6414.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name 'Nynější nové řečtině netřeba se učit.' Novořečtina v českých cestopisných zprávách přelomu 19. a 20. století.
Name in Czech 'Nynější nové řečtině netřeba se učit.' Novořečtina v českých cestopisných zprávách přelomu 19. a 20. století.
Name (in English) 'The Modern Greek does not have to be learned.' Modern Greek in Czech travelogues around the turn of the 19th and 20th century.
Authors LOUDOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Neograeca Bohemica, Brno, Česká společnost novořeckých studií, o.s, 2009, 1803-6414.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00044245
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) cestopis; novořečtina; dějiny oboru
Keywords in English travelogue; Modern Greek; history of the discipline
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Changed: 19/1/2011 17:02.
Abstract
Tištěná podoba přednášky přednesené pro Českou společnost novořeckých studií v listopadu 2009, pojednává o počátcích oboru neogrecistiky v českých zemích na základě cestopisů z přelomu 19. a 20. století.
Abstract (in English)
The printed version of the paper delivered to the Czech Society for Modern Greek Studies in November 2009 deals with the origin of Modern Greek studies in the Czech lands. The analysis is based on travelogues from the turn of the 19th and 20th century.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages
PrintDisplayed: 23/3/2023 08:44