MOCHŤAK, Michal. Postkonfliktná rekonštrukcia volebného systému v Demokratickej republike Kongo (Post-conflict reconstruction of the electoral system in the Democratic Republic of the Congo). Slovenská politologická revue. Trnava: Katedra politológie FF UCM v Trnave, 2010, roč. 10, No 2, p. 102-118. ISSN 1335-9096.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postkonfliktná rekonštrukcia volebného systému v Demokratickej republike Kongo
Name (in English) Post-conflict reconstruction of the electoral system in the Democratic Republic of the Congo
Authors MOCHŤAK, Michal (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Slovenská politologická revue, Trnava, Katedra politológie FF UCM v Trnave, 2010, 1335-9096.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/10:00051407
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) DRC; voľby 2006; konflikt
Keywords in English DRC; elections 2006; conflict
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D., učo 219883. Changed: 3. 4. 2012 16:50.
Abstract
Cieľom textu je predstaviť charakter formovania volebného systému Demokratickej republiky Kongo, ktorá zažila v roku 2006 svoje prvé slobodné voľby od vojenského prevratu Josepha Mobutu v roku 1965. Po jeho páde a následnej občianskej vojne, ktorá znamenala smrť a utrpenie pre veľké množstvo obyvateľov, sa v krajine začala, za pomoci medzinárodného spoločenstva, organizovať povojnová rekonštrukcia krajiny.
Abstract (in English)
The paper introduces the post-conflict transformation of electoral system in the Democratic Republic of the Congo. The main goal is to present the process of creating new constitutional regime through the principles of free elections and to evaluate the impacts of legislative out-puts which were generated. The security dimension is identified as well.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 23:52