EN

Zkušenostní učení prostřednictvím identifikace s fikčními postavami filmů a seriálů

KRÁTKÁ, Jana. Zkušenostní učení prostřednictvím identifikace s fikčními postavami filmů a seriálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 193 s. Spisy Pedagogické Fakulty MU svazek číslo 137. ISBN 978-80-210-5249-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zkušenostní učení prostřednictvím identifikace s fikčními postavami filmů a seriálů
Název anglicky Experiential Learning through Identification with Film and TV series Fictional Characters
Autoři KRÁTKÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 193 s. Spisy Pedagogické Fakulty MU svazek číslo 137, 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00048730
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5249-9
Klíčová slova česky zkušenostní učení; informální učení; celoživotní učení; open education; divák; fanoušek; fikční postava; identifikace; sebereflexe
Klíčová slova anglicky experiential learning; informal learning; lifelong learning; open education; viewer; fan; fictional character; identification; self-reflection
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Krátká, Ph.D., učo 42028. Změněno: 7. 1. 2011 15:25.
Anotace
Publikace představuje zkušenosti s výzkumem v oblasti informálního zkušenostního učení prostřednictvím fikčních postav a jejich příběhů. Kvantitativní část práce přináší výsledky výzkumu, realizovaného mezi více než 2000 respondenty z Česko-Slovenské filmové databáze. Na základě získaných dat byl popsán vztah mezi vlastnostmi fikčních postav a vlastnostmi diváka, který se s nimi ztotožňuje. V případových studiích, zaměřených na diváky čtyř populárních televizních seriálů, byl analyzován průběh procesu identifikace s fikční postavou. Z těchto zjištění je zřejmé, že se proces zkušenostního učení bezprostředně váže na proces identifikace s postavou, jehož součástí je proces sebereflexe.
Anotace anglicky
This publication presents experiences with a research in the field of informal experiential learning through fictional characters and their stories. The quantitative booksection brings research results based on a survey being realised among more than 2000 respondents from Czech-Slovak Film Database. Upon the research results were described the relations between characteristics of fictional characters and characteristics of the viewer. In the case studies, focused on viewers of four popular television series, was analyzed the process of identification with a fictional character. From these findings is obvious, that the process of experiential learning is connected with the process of identification with fictional character, including process of self-reflection.
Návaznosti
GP406/08/P176, projekt VaVNázev: Vzory pohyblivého obrazu: recepce filmu a audiovizuální kultury u současné české mládeže
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 3. 2019 12:49

Další aplikace