SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2010. 144 pp. ISBN 978-80-210-5242-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proceedings of DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library
Name in Czech Sborník DML 2010 Jak udělat digitální matematickou knihovnu
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Czech Republic, 144 pp. 2010.
Publisher Masaryk University Press
Other information
Original language English
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW workshop programme Proceedings web page workshop homepage
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00044360
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-5242-0
Keywords (in Czech) digitalizace matematických dokumentů;EuDML;DML-CZ;workflow digitalizace;vícevrstvé PDF, MathML; OpenMath; LaTeX
Keywords in English digitization; mathematics; EuDML;digitization of mathematics;digital mathematics library;digital library;TeX;digitization tools;OCR; maths OCR;OAI-PMH;
Tags digital library, digital mathematics library, digitization, digitization of mathematics, digitization tools, mathematics, maths OCR, Munipress, OAI-PMH, OCR, TeX
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 7/10/2010 10:42.
Abstract
The 13 contributions are divided into five parts. Topics include: * search, indexing and retrieval of mathematical documents; * ranking of mathematical papers, similarity of mathematical documents; * math OCR with MathML/TeX output; * document conversions from/to MathML, OpenMath, LaTeX, PostScript and [tagged] PDF; * mathematical document compression; * processing of scanned images; * algorithms for crosslinking of bibliographical items, intext citations search; * mathematical document classification, MSC 2010; * mathematical text mining; * mathematical documents metadata exchange via OAI-PMH and/or OAI-ORE; * long term archiving, data migration; * reports and experience from math digitization projects; * math publishing with long term archival goal; * software engineering aspects of creating, handling MathML, OMDoc, OpenMath documents, and displaying them in web browsers.
Abstract (in Czech)
Témata 13 článků sborníku: * vyhledávání a indexace matematických dokumentů; * ohodnocování a podobnost mat. dokumentů; * OCR matematiky s výstupem do MathML/TeX; * konverze dokumentů z/do MathML, OpenMath, LaTeX, PostScript a [tagged] PDF; * komprese matematcých dokumentů; * zpracování skenovaných obrázků; * algoritmy pro provázání citací, vyhledávání odkazů v textu; * klasifikace matematických dokumentů, MSC 2010; * dolování v matematických textech; * výměna metadat matematických dokumentů přes OAI-PMH a/nebo OAI-ORE; * dlouhodobá archivace a migrace dat; * zprávy a zkušenosti digitizačních projektů; * publikování s cílem dlouhodobé archivace; * softwarově-inženýrské aspekty vytváření a zpracování MathML, OMDoc, OpenMath dokumentů, a jejich zobrazení ve webových prohlížečích.
Links
LC536, research and development projectName: Centrum komputační lingvistiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
2C06009, research and development projectName: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Acronym: COT-SEWing)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Information technologies for knowledge society
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 25/5/2020 11:23