HATLAPATKA, Radim and Petr SOJKA. PDF Enhancements Tools for a Digital Library: pdfJbIm and pdfsign. In DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. First edition. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2010, p. 45-55. ISBN 978-80-210-5242-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name PDF Enhancements Tools for a Digital Library: pdfJbIm and pdfsign
Name in Czech Nástroje na rekompresi a podepisování PDF pro digitální knihovnu: pdfJbIm and pdfsign
Authors HATLAPATKA, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr SOJKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition First edition. Brno, Czech Republic, DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library, p. 45-55, 11 pp. 2010.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW fulltext slides project website
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00040553
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-5242-0
Keywords (in Czech) jbig2enc; JBIG2; optimalizace velikosti PDF; komprese; DML; digitální podpis; JB2; DjVu; pdfJbIm; pdfsign; DML-CZ; EuDML
Keywords in English jbig2enc; JBIG2; PDF size optimization; compression; DML; digital signature; JB2; DjVu; pdfJbIm; pdfsign; DML-CZ; EuDML
Tags compression, digital signature, DjVu, DML, DML-CZ, EuDML, JB2, JBIG2, jbig2enc, PDF size optimization, pdfJbIm, pdfsign
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 10/5/2013 18:26.
Abstract
This paper describes several innovative PDF document enhancements and tools that can be used when building a digital library. The main result presented in this paper is the PDF re-compression tool, developed using the jbig2enc encoder called pdfJbIm. This re-compression tool enables the size of the original bitonal PDFs to be, on average, halved. Some modifications to the jbig2enc encoder that increase the compression ratio even further are also described here. Together with another program, the pdfsizeopt.py by Péter Szabó, we have managed to decrease PDF storage size to such an extent that the transmission needs of a digital library were significantly reduced. We report the storage saving results that we have achieved on The Czech Digital Mathematics Library DML-CZ. We have downsized the PDF corpus to 43% of its original size. We also describe pdfsign tools for batch digital signature stamping of PDF documents.
Abstract (in Czech)
Tento článek popisuje několik inovativních vylepšení PDF dokumentů a některé nástroje, které se mohou použít při tvorbě digitální knihovny. Hlavní výsletek prezentovaný v tomto článku je nástroj pro rekompresi PDF, který používá enkodér jbig2enc, pojmenovaný pdfJbIm. PdfJbIm umožňuje redukovat velikost PDF dokumentů obsahujích monochromatické obrázky v průměru na polovinu. Popsána jsou zde i vylepšení enkodéru jbig2enc, která umožňují navýšení kompresního poměru. Dohromady s dalším optimalizátorem pdfsizeopt.py, který vyvinul Péter Szabó, jsme byli schopni redukovat velikost PDF dokumentů do takové míry, že nároky pro přenos digitální knihovny byly významně sníženy. Představujeme výsledky, kterých jsme dosáhli na české matematické knihovně DML-CZ: snížili jsme velikost PDF dokumentů na 43 % z původní velikosti. Také popisujeme nástroj pdfsign, který je možné použít pro dávkové podepisování PDF dokumentů.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Czech Republic membership in the European Research Consortium for Informatics and Mathematics
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, DML-CZ: Czech Digital Mathematical Library
250503, interní kód MUName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union
PrintDisplayed: 14/7/2024 03:07