RŮŽIČKA, Michal and Petr SOJKA. Data Enhancements in a Digital Mathematical Library. In DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. First edition. Brno: Masaryk University Press, 2010. p. 69--76, 8 pp. ISBN 978-80-210-5242-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Data Enhancements in a Digital Mathematical Library
Name in Czech Vylepšení metadat v digitální matematické knihovně
Authors RŮŽIČKA, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr SOJKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition First edition. Brno, DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library, p. 69--76, 8 pp. 2010.
Publisher Masaryk University Press
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Workshop homepage slides Fulltext
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00044363
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-5242-0
Keywords (in Czech) generování metadat; XML; MathML; PDF; copy-math
Keywords in English metadata generation; XML; MathML; PDF; copy-math
Tags best5
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 10/5/2013 13:31.
Abstract
The quality of digital mathematical library depends on the formats and quality of data it offers. We show several enhancements of (meta)data of the Czech Digital Mathematics Library DML-CZ. We discuss possible minimalist modification of regular LaTeX documents that would simplify generating basic metadata that describes the article in an XML/MathML format. We also show a proof of concept of a method that enables us to include LaTeX source code of mathematical expressions into pdfTeX-generated PDFs in such a way that the reader can Copy & Paste the code from his PDF viewer. This code, hidden in the PDF file, can also be used for LaTeX math indexing.
Abstract (in Czech)
Kvalita digitální matematické knihovny závisí na formátech a kvalitě dat, která nabízí. V článku ukážeme několik vylepšení (meta)dat České digitální matematické knihovny DML-CZ. Předvedeme možnou minimalistickou modifikaci běžných LaTeXových dokumentů, která zjednodušuje generování základních metadat popisujících článek v XML/MathML formátu. Dále ukážeme "proof-of-concept" metody umožňující vložit LaTeXový zdrojový text matematického výrazu do pdfTeXem vygenerovaných PDF takovým způsobem, že je možné tento kód z PDF získat použitím funkce Kopírovat & Vložit v PDF prohlížeči. Tento kód, skrytý v PDF souboru, může být použit také pro indexování LaTeXové matematiky.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 18/2/2020 08:02