FILEJ, Miha, Michal RŮŽIČKA, Martin ŠÁRFY and Petr SOJKA. Metadata Editing and Validation for a Digital Mathematics Library. In DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. First edition. Brno: Masaryk University Press, 2010. p. 57-62, 6 pp. ISBN 978-80-210-5242-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metadata Editing and Validation for a Digital Mathematics Library
Name in Czech Editace a validace metadat pro digitální matematickou knihovnu
Authors FILEJ, Miha (705 Slovenia, belonging to the institution), Michal RŮŽIČKA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin ŠÁRFY (203 Czech Republic) and Petr SOJKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition First edition. Brno, DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library, p. 57-62, 6 pp. 2010.
Publisher Masaryk University Press
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Fulltext slides Workshop homepage
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00044364
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-5242-0
Keywords (in Czech) DML-CZ; Metadatový editor; internacionalizace; překlad; lokalizace; validace; XML; formuláře; Ruby; Perl; JavaScript
Keywords in English DML-CZ; Metadata Editor; internationalization; translation; localization; validation; XML; forms; Ruby; Perl; JavaScript
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 10. 5. 2013 13:30.
Abstract
For preparing and validating metadata for the Digital Mathematics Library DML-CZ, a new tool, the Metadata Editor, has been developed. This paper outlines the procedures for Linguistic and geographical localizations its components. Also mentioned are such aspects as dynamic generation of form editing based on the XML Schema, the validation procedures as well as support for semiautomatic procedures regarding quality assurance.
Abstract (in Czech)
Pro přípravu a validaci metadat pro digitální matematickou knihovnu DML-CZ byl vyvinut nový nástroj -- Metadatový editor. Tento článek představuje postupy pro jazykovou a geografickou lokalizaci jeho součástí. Zmíněny jsou také komponenty pro dynamické generování editačních formulářů na základě XML schémat, validační procedury a podpora zajištění kvality dat.
Links
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 31. 3. 2020 15:27