SOJKA, Petr. DML 2010 workshop. 2010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DML 2010 workshop
Name in Czech DML 2010 workshop
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2010.
Other information
Original language English
Type of outcome organization of a conference
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW workshop homepage workshop programme
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00044391
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) digitalizace;matematika;digitalizace matematiky; matematická knihovna;digitální knihovna;TeX;digitalizační nástroje;OCR;OCR matematiky;OAI-PMH
Keywords in English digitization; mathematics; digitization of mathematics;digital mathematics library;digital library;TeX;digitization tools;OCR; maths OCR;OAI-PMH
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 24. 11. 2010 02:59.
Abstract
Workshop was organized as part of CICM multiconference. Topics included: * search, indexing and retrieval of mathematical documents * ranking of mathematical papers, similarity of mathematical documents * math OCR with MathML/TeX output * document conversions from/to MathML, OpenMath, LaTeX, PostScript and [tagged] PDF * mathematical document compression * processing of scanned images * algorithms for crosslinking of bibliographical items, intext citations search * mathematical document classification, MSC 2010 * mathematical text mining * mathematical documents metadata exchange via OAI-PMH and/or OAI-ORE * long term archiving, data migration * reports and experience from math digitization projects * math publishing with long term archival goal * software engineering aspects of creating, handling MathML, OMDoc, OpenMath documents, and displaying them in web browsers. Proceedings was published (13 papers) by Masaryk University Press prior to the event.
Abstract (in Czech)
Témata konference pořádané při CICM 2010: * vyhledávání a indexace matematických dokumentů * ohodnocování a podobnost mat. dokumentů * OCR matematiky s výstupem do MathML/TeX * konverze dokumentů z/do MathML, OpenMath, LaTeX, PostScript a [tagged] PDF * komprese matematcých dokumentů * zpracování skenovaných obrázků * algoritmy pro provázání citací, vyhledávání odkazů v textu * klasifikace matematických dokumentů, MSC 2010 * dolování v matematických textech * výměna metadat matematických dokumentů přes OAI-PMH a/nebo OAI-ORE * dlouhodobá archivace a migrace dat; * zprávy a zkušenosti digitizačních projektů * publikování s cílem dlouhodobé archivace * softwarově-inženýrské aspekty vytváření a zpracování MathML, OMDoc, OpenMath dokumentů, a jejich zobrazení ve webových prohlížečích. Sborník byl publikován Masarykovou univerzitou před konferencí (13 příspěvků).
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 28. 3. 2020 12:42