SOJKA, Petr. DML 2010 workshop. 2010.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DML 2010 workshop
Název česky DML 2010 workshop
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání 2010.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW workshop homepage workshop programme
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00044391
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky digitalizace;matematika;digitalizace matematiky; matematická knihovna;digitální knihovna;TeX;digitalizační nástroje;OCR;OCR matematiky;OAI-PMH
Klíčová slova anglicky digitization; mathematics; digitization of mathematics;digital mathematics library;digital library;TeX;digitization tools;OCR; maths OCR;OAI-PMH
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 24. 11. 2010 02:59.
Anotace
Workshop was organized as part of CICM multiconference. Topics included: * search, indexing and retrieval of mathematical documents * ranking of mathematical papers, similarity of mathematical documents * math OCR with MathML/TeX output * document conversions from/to MathML, OpenMath, LaTeX, PostScript and [tagged] PDF * mathematical document compression * processing of scanned images * algorithms for crosslinking of bibliographical items, intext citations search * mathematical document classification, MSC 2010 * mathematical text mining * mathematical documents metadata exchange via OAI-PMH and/or OAI-ORE * long term archiving, data migration * reports and experience from math digitization projects * math publishing with long term archival goal * software engineering aspects of creating, handling MathML, OMDoc, OpenMath documents, and displaying them in web browsers. Proceedings was published (13 papers) by Masaryk University Press prior to the event.
Anotace česky
Témata konference pořádané při CICM 2010: * vyhledávání a indexace matematických dokumentů * ohodnocování a podobnost mat. dokumentů * OCR matematiky s výstupem do MathML/TeX * konverze dokumentů z/do MathML, OpenMath, LaTeX, PostScript a [tagged] PDF * komprese matematcých dokumentů * zpracování skenovaných obrázků * algoritmy pro provázání citací, vyhledávání odkazů v textu * klasifikace matematických dokumentů, MSC 2010 * dolování v matematických textech * výměna metadat matematických dokumentů přes OAI-PMH a/nebo OAI-ORE * dlouhodobá archivace a migrace dat; * zprávy a zkušenosti digitizačních projektů * publikování s cílem dlouhodobé archivace * softwarově-inženýrské aspekty vytváření a zpracování MathML, OMDoc, OpenMath dokumentů, a jejich zobrazení ve webových prohlížečích. Sborník byl publikován Masarykovou univerzitou před konferencí (13 příspěvků).
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
MSM0021622419, záměrNázev: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
250503, interní kód MUNázev: The European Digital Mathematics Library (Akronym: EuDML)
Investor: Evropská unie, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2020 05:00