SOJKA, Petr. Towards a Digital Mathematics Library: On the Road. In DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2010. s. 3--6, 4 s. ISBN 978-80-210-5242-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Towards a Digital Mathematics Library: On the Road
Název česky Na cestě k Digitální matematické knihovně
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Czech Republic, DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library, od s. 3--6, 4 s. 2010.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW fulltext Workshop website
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00044392
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-5242-0
Klíčová slova česky DML; digitální knihovny; návrh digitální knihovny;implementace digitální knihovny;Web 2.0;vyhledávání informací;
Klíčová slova anglicky DML; digital libraries; design of digital library;implementation of digital library;Web 2.0;information retrieval
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 10. 5. 2013 13:29.
Anotace
The workshop's objectives were to formulate the strategy and goals of a global mathematical digital library and to summarize the current successes and failures of ongoing technologies and related projects. There is already some experience with building smaller DMLs and/or building big thematical scientific digital libraries. Why there are already big fulltext digital library in some domains like PubMed in biomedical one, but none in others? We try to pose such and other questions, and try to find some answers in papers of this proceedings.
Anotace česky
Cíle workshopu byly formulovat strategii a cíle globální matematické digitální knihovny a shrnout dosavadní úspěchy a selhání současných technologií a relelantních projektů. Již existují zkušenosti s budováním menších knihoven a/nebo vytvářením velkých tematických vědeckých digitálních knihoven. Proč tu již jsou plnotextové digitální knihovny jako PubMed v biomedicíně, ale v jiných oblastech žádné? Zkoušíme klást tyto a podobné otázky, a zkoušíme některé v tomto sborníku zodpovědet.
Návaznosti
250503, interní kód MUNázev: The European Digital Mathematics Library (Akronym: EuDML)
Investor: Evropská unie, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2020 04:15