HYTYCH, Roman. Všímavost je klíčem pro zvládání smrti. In Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 152-163, 194 s. ISBN 978-80-7414-162-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Všímavost je klíčem pro zvládání smrti
Název česky Všímavost je klíčem pro zvládání smrti
Název anglicky Mindfulness is the key for death coping
Autoři HYTYCH, Roman.
Vydání Ústí nad Labem, Psychospirituální dimenze osobnosti, od s. 152-163, 194 s. 2009.
Nakladatel UJEP
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7414-162-1
Klíčová slova česky kulturní psychologie; psychologie Abhidhammy; sociální reprezentace; tělesně zakotvené prožívání; všímavost; zakotvená teorie; zvládání smrti
Klíčová slova anglicky cultural psychology; death coping; experiencing; grounded theory; mindfulness; psychology of Abhidhamma; social representations
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 20. 4. 2011 14:05.
Anotace
Příspěvek nabízí výsledky výzkumu sociálních reprezentací smrti v kulturách České republiky a Srí Lanky. Ústřední roli při zvládání problematiky smrti hraje všímavost, která kulturně a sociálně sdílené významy vztahuje k tělesně zakotvenému prožívání. Srílanská kulturní pokladnice vědění nabízí návody pro kultivaci všímavosti, jež jsou uplatňovány v každodenním životě a systematicky formulovány v kulturně specifické psychologii Abhidhammy, ke které se jako k takové respondenti vztahují. Respondenti v České republice se buď tématu smrti vyhýbají, nebo v lepším případě poukazují na některé z výsledků rozvoje všímavosti, které zachycuje například Carl R. Rogers jako schopnost autenticky přijímat prožívanou skutečnost.
Anotace anglicky
The contribution presents research findings on the social representations of death won in the cultures of the Czech Republic and Sri Lanka. Mindfulness plays a central role in death coping; it brings cultural and social shared meanings into contact with experiencing. Sri Lankan cultural store of knowledge offers procedures for mindfulness cultivation that are used by the people in their everyday life and systematically formulated in the culture specific psychology of Abhidhamma, which is reported as such by the respondents. Respondents in the Czech Republic either eschew the question of death or in a better case point to some results of mindfulness training as described for example by Carl R. Rogers who speaks about the ability to authentically accept experienced reality.
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 10:55