MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit (Notes on theory of virtual communities). Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, vol. 2009, No 50, p. 3-31, 28 pp. ISSN 1211-5770.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poznámky k teorii virtuálních komunit
Name (in English) Notes on theory of virtual communities
Authors MACEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Biograf, Praha, Časopis Biograf, 2010, 1211-5770.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plný text statě.
RIV identification code RIV/00216224:14230/10:00044447
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) virtuální komunity; online sociální sítě; nová média; studia nových médií; raná kyberkultura
Keywords in English Virtual communities; social network sites; new media; new media studies; early cyberculture
Tags cyberculture, cyberspace, New Media, new media studies, RIV-OK, social network sites, virtual communities
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 11/1/2012 12:41.
Abstract
Studie předkládá přehled teoretické a empirické reflexe takzvaných virtuálních komunit - text přitom pokrývá rané utopické a dystopické spekulace o možných dopadech nevoých médií na sociální vztahy, stejně jako pozdější realistické konceptualizace virtuálních komunit a online sociálních sítí. Na základě přehledové statě text následně formuluje rámec pro empirické zkoumání virtuálních komunit. Tento rámec je odvozen z Baymové modelu vzniku online komunity a Wellmanova pojetí virtuálních komunit jako technologicky mediovaných síťových sociálních vazeb. Předložený rámec podtrhuje polyhybridní, rozmanitou a proměnlivou povahu virtuálních komunit.
Abstract (in English)
The article offers an overview of theoretical and empirical reflection on so called virtual communities - the paper covers early utopian and dystopian speculations about possible impacts of new media on social relationships, as well as later realistic conceptualizations of virtual communities and social network sites. On the basis of the overview, the text consequently formulates a framework for empirical examination of virtual communities derived from Nancy K. Baym's emergent model of online community and Barry Wellman's notion of virtual communities as technologically mediated networked social ties. The framework emphasizes a poly-hybrid, diversified and erratic nature of virtual communities.
PrintDisplayed: 14/6/2021 11:34