REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010. 188 s. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení.
Název česky Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení.
Název anglicky Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.
Autoři REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ.
Vydání Třetí. Praha, 188 s. Není uvedeno, 2010.
Nakladatel Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-86929-54-5
Klíčová slova česky nezisková organizace; veřejný sektor; veřejná správa; neziskový sektor;
Klíčová slova anglicky non-profit organizations; governmental; public sector; public administration; non-profit sector;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D., učo 1953. Změněno: 29. 10. 2010 12:58.
Anotace
Na rozdíl od obdobných textů na knižním trhu se tato publikace věnuje problematice všech neziskových organizací, tedy jak nevládních, tak i těch, které působí v rámci veřejného sektoru, veřejné správy. Důvodem je skutečnost, že se tyto organizace nacházejí v neziskovém sektoru národního hospodářství, působí na neziskovém principu a jsou vzájemně propojeny specifickými vztahy a znaky z oblasti teorie, ekonomiky a řízení, které jsou souborně v této publikaci obsaženy.
Anotace anglicky
Contrary to similar texts on the book market this publication is dealing with issues of all non-profit organizations, so not just non-governmental, but also those which are active within the frame of public sector, public administration. Main reason is a fact that these organizations belong to non-profit sector of national economy, operate on non-profit principle and they are connected through specific relations and symbols from theory, economy and management that are summarily included in this publication.
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2019 18:44