MOCHŤAK, Michal. Mexiko: voľby do dolnej komory Kongresu únie, 5. júl 2009 (Mexico: Elections to the Lower House of the Congress of the Union, 5th July 2009). European Electoral Studies. Brno: ISPO, 2010, roč. 5, No 1, p. 61-70. ISSN 1801-6545.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mexiko: voľby do dolnej komory Kongresu únie, 5. júl 2009
Name (in English) Mexico: Elections to the Lower House of the Congress of the Union, 5th July 2009
Authors MOCHŤAK, Michal (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition European Electoral Studies, Brno, ISPO, 2010, 1801-6545.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/10:00051423
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Mexiko; PRI; parlamenté voľby; volebný systém
Keywords in English Mexico; PRI; Parliamentary elections; Electoral system
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D., učo 219883. Changed: 3. 4. 2012 16:50.
Abstract
Cieľom textu je predstaviť monitoring volieb v Spojených štátoch mexických (Mexiko), ktoré sa konali 5. júla 2009. V kontexte stručnej analýzy volieb je predstavený volebný systém, výsledky volieb s ich analytickým výstupom a interpretácia priestorového rozmiestnenie voličskej podpory jednotlivých strán.
Abstract (in English)
The article analyses Mexican parliamentary elections in July 2009. Detailed description of the electoral system, the brief context of revolutionary comeback of PRI as a most powerful party and the geographical redistribution of support are provided in the text. There is also identified new phenomenon in the electoral process which refers to the increase of voting against all, the blank vote (voto en blanco).
PrintDisplayed: 2. 12. 2022 11:29