POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 85-105, 20 s. ISSN 1803-7437.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám
Název česky Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám
Název anglicky Basic School Headteachers´ Professional Careers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges
Autoři POL, Milan (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka HLOUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí) a Martin SEDLÁČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2010, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00048803
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky ředitel základní školy;životní historie;profesní dráha;řízení školy;vedení školy
Klíčová slova anglicky basic school headteacher;life history;career;professional path;school management;school leadership
Štítky RIV-OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., učo 36179. Změněno: 13. 4. 2011 14:46.
Anotace
Text představuje některé z výsledků kvalitativně orientovaného výzkumného šetření zaměřeného na poznání profesní a životní dráhy ředitelů základních škol. Pozornost je věnována především představení a interpretaci pokročilých fází v kariéře ředitelů. Text navazuje na předchozí studii objasňující nástup do funkce ředitele a úvodní adaptační fázi. Identifikované fáze ředitelské kariéry jsou interpretovány v souvislosti s vývojem přístupu ředitele k výkonu jeho funkce. Text přináší empiricky podložené argumenty vysvětlující přímý vztah mezi profesní dráhou ředitele a řízením a vedením školy.
Anotace anglicky
The text represents some of the results of a qualitative research aimed at the recognition of the life and professional careers of basic school headteachers. Attention i mainly focused on the presentation and interpretation of the advanced stages in headteachers' careers. Following the previous explanatory study about the accession to the headteacher function and the stage of adaptation, the newly identified career stages are interpreted in relation to the developments in headteacher's attitude to the execution of his/her function. This text brings empirically substantiated arguments explaining the direct relation between headteachers' professional career and school management and leadership.
Návaznosti
GA406/07/0845, projekt VaVNázev: Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 1. 2021 10:11