FIŠER, Pavel, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David PÓČ, Milan VITURKA, Josef PITNER, Eduard BAKOŠ and Michaela HORŇÁKOVÁ. Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období 2010-2011. 2010. vyd. Brno: Jihomoravský kraj, 2010. 142 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období 2010-2011
Name in Czech Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období 2010-2011
Authors FIŠER, Pavel, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David PÓČ, Milan VITURKA, Josef PITNER, Eduard BAKOŠ and Michaela HORŇÁKOVÁ.
Edition 2010. vyd. Brno, 142 pp. 2010.
Publisher Jihomoravský kraj
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Základní rozvojový dokument pro rozvoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji a zapojení klíčových aktérů
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) Lidské zdroje, rozvoj lidských zdrojů, zaměstnanost, nezaměstnanost, dostupnost, podnikání, adaptabilita, trh práce, sociální inkluze, vzdělávání
Tags Vychází ze Strategie rozvoje lidských zdrojů na období 2006-2016
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Changed: 22/5/2017 21:41.
Abstract
Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na roky 2010 – 2011 představuje ucelenou aktualizaci jednoho z prvních regionálních dokumentů v oblasti lidských zdrojů v České republice. Vychází především z nutnosti průběžného monitoringu cílů nastíněných v rámcovém strategickém dokumentu a reflektuje nové skutečnosti, které se v Jihomoravském kraji za uplynulé období objevily. Hlavním cílem předloženého materiálu je definování klíčových rozvojových priorit v oblasti lidských zdrojů v Jihomoravském kraji na následující dva roky a to včetně adekvátních suplementů v podobě kupříkladu komunikačního či finančního plánu realizace navržených opatření.
PrintDisplayed: 21/10/2020 05:30