DRÁPELA, Martin. Reinterpreting the Functional Perspective: Are Reporting Clauses Non–Thematic? In Studia Translatologica Bratislavensia 18 (Proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Ján Vilíkovský on the occasion of his 70th birthday). Bratislava. Univerzita Komenského, 2009, s. 52-57.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reinterpreting the Functional Perspective: Are Reporting Clauses Non–Thematic?
Autoři DRÁPELA, Martin.
Vydání Bratislava. Studia Translatologica Bratislavensia 18 (Proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Ján Vilíkovský on the occasion of his 70th birthday), od s. 52-57, 2009.
Nakladatel Univerzita Komenského
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Změnil Změnil: Mgr. Martin Drápela, Ph.D., učo 68378. Změněno: 31. 10. 2012 16:29.
Anotace česky
Ve svém příspěvku se autor zabývá problematikou hodnocení uvozovacích vět z pohledu teorie aktuálního členění věty. Víceznačnost v syntaktickém hodnocení těchto vět a jejich sémantická příbuznost s tzv. comment clauses ukazuje – oproti tradičnímu pohledu na jejich aktuálněčlenské postavení ve vztahu k přímé řeči, kdy jsou uvozovací věty obvykle posuzovány jako nadřazená distribuční pole s přímou řečí ve funkci nejdynamičtější komunikativní jednotky – na možnost považovat tyto textové úseky za samostatná distribuční pole netematické povahy, která v přítomnosti přímé řeči aktualizují informace o mluvčích, způsobu pronesení příslušné přímé řeči a dalších okolnostech nevyvoditelných z přímé řeči samotné. Komunikativní jednotky takto uvažovaných distribučních polí uvozovacích vět jsou považovány za kontextově nezapojené a jejich vzájemné aktuální členění je určováno výhradně na základě souhry dvou faktorů aktuálního členění – linearity a sémantiky.
VytisknoutZobrazeno: 14. 6. 2024 12:07