DRÁPELA, Martin. Reinterpreting the Functional Perspective: Are Reporting Clauses Non–Thematic? In Studia Translatologica Bratislavensia 18 (Proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Ján Vilíkovský on the occasion of his 70th birthday). Bratislava. Univerzita Komenského, 2009, p. 52-57.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Reinterpreting the Functional Perspective: Are Reporting Clauses Non–Thematic?
Authors DRÁPELA, Martin.
Edition Bratislava. Studia Translatologica Bratislavensia 18 (Proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Ján Vilíkovský on the occasion of his 70th birthday), p. 52-57, 2009.
Publisher Univerzita Komenského
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Changed by Changed by: Mgr. Martin Drápela, Ph.D., učo 68378. Changed: 31/10/2012 16:29.
Abstract (in Czech)
Ve svém příspěvku se autor zabývá problematikou hodnocení uvozovacích vět z pohledu teorie aktuálního členění věty. Víceznačnost v syntaktickém hodnocení těchto vět a jejich sémantická příbuznost s tzv. comment clauses ukazuje – oproti tradičnímu pohledu na jejich aktuálněčlenské postavení ve vztahu k přímé řeči, kdy jsou uvozovací věty obvykle posuzovány jako nadřazená distribuční pole s přímou řečí ve funkci nejdynamičtější komunikativní jednotky – na možnost považovat tyto textové úseky za samostatná distribuční pole netematické povahy, která v přítomnosti přímé řeči aktualizují informace o mluvčích, způsobu pronesení příslušné přímé řeči a dalších okolnostech nevyvoditelných z přímé řeči samotné. Komunikativní jednotky takto uvažovaných distribučních polí uvozovacích vět jsou považovány za kontextově nezapojené a jejich vzájemné aktuální členění je určováno výhradně na základě souhry dvou faktorů aktuálního členění – linearity a sémantiky.
PrintDisplayed: 24/6/2024 08:11